VLEESVERVANGERS
Vleesvervangers, 150x75 cm per print

Door de komst van de mobiele telefoon wordt het contact tussen mensen op een nieuwe manier vorm gegeven. Zowel de aanraking en de functie van een telefoon zelf staan voor enerzijds contact maken en anderzijds de barrière of afstand die ertussen zit; de grens tussen contact. (telefoon=ver geluid: télé ‘ver weg’ betekent en phonè betekent ‘geluid’)Close-up beelscherm vs. Sneeuwstorm
, William Turner, 1851

De moderne Sehnsucht:
het apparaat is een doorgang naar een fictief, virtueel elders.
Onbereikbaar en onbevredigbaar.