De Zeeuwse Hemel
Bij restaurant De Zeeuwse Hemel maakten ze van een nood een deugd, door van de “corona-inrichting” een expositie te maken. Verscheidene illustratoren namen deel aan de expositie ‘Van twee kanten’. 
Tijdens een korte residentie heb ik hiervoor twee scheidingschermen van zogenaamd raampjeszeil geïllustreerd.

Het idee achter de expositie is tweeledig: in letterlijke zin zijn de tekeningen zowel van de voorkant als (in spiegelbeeld) van de achterkant te bekijken. In figuurlijke zin drukt het thema uit dat je van iets negatiefs iets positiefs kunt maken, oftewel ”elk nadeel heb z'n voordeel”.